Fries levend erfgoed. Fan wâldbean oant wetterhoun

Corona virus

Let op de aanvullende maatregelen m.b.t. het Coronavirus bij ieder evenement! Neem bij onduidelijkheden contact op met de organiserende instantie.

Fries levend erfgoed. Fan wâldbean oant wetterhoun - Leeuwarden - 14 augustus 2020 / 18 oktober 2020

© Haye Bijlstra

Ooit gehoord van de ‘Reade Krobbe’? Deze kleine boon is te herkennen uit duizenden vanwege zijn opvallende rode kleur en gouden spikkels. Hij is ook wel bekend als ‘Krûpke’. Bijna was de Reade Krobbe in de vergetelheid geraakt. Volkstuinders waren zijn redders, doordat zij de boon bleven aanplanten.

In de tentoonstelling ‘Fries levend erfgoed. Fan wâldbean oant wetterhoun’ ontdek je hoe de ‘Reade Krobbe’ en andere Friese landbouwgewassen, fruitsoorten en dieren dreigen te verdwijnen omdat ze niet meer passen in de hedendaagse wijze van landbouw bedrijven. Ze hebben het moeilijk, maar helemaal uitgespeeld zijn ze nog niet!

Reserveren voor de tentoonstelling is niet nodig. Wanneer het erg druk is, vragen we je om even te wachten.

De tentoonstelling is een initiatief van Platform Friese rassen en gewassen en in samenwerking met Tresoar.

De toegang is gratis en mogelijk tijdens onze openingstijden. Meer info: https://www.tresoar.nl/nieuws/pages/tentoonstelling-over-fries-levend-erfgoed.aspx#/?returnTo=/Pages/NieuwsEnAgenda.aspx

Details van dit evenement


Deel:

-

-


Locatie: Obe | Heer Ivostraatje 1 | 8911DP Leeuwarden
Contact en overig: Website